Sombor, Mite Popovica 19a Novi Sad, Pasterova 28

Ostale usluge

Ostali poslovi

  • Kurirske usluge
  • Pomoć oko softverskih rešenja
  • Likvidacije
  • Poresko savetovanje
  • Korespodencija sa bankama i državnim organima
  • Priprema biznis plan

 

Navedene usluge su samo deo posla koji radimo za naše klijente i saznanja o obimu i kompleksnosti posla nam je važno kako bismo na osnovu tih informacija procenili i dali najbolju ponudu za zaključenje poslovnog odnosa između agencije i klijenta.

Preuzmite - zakone, podzakonska akta, obrasce, obrasce za platni promet, obrasce za PDV